Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Video

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεύκανση δοντιών με KTP Laser

 

Παρασκευή δοντιών για αυχενικά σφραγίσματα με ErYAG Laser

 

Επιλεκτική αφαίρεση τερηδόνας με ErYAG Laser

 

Αφαίρεση παλιού σφραγίσματος με ErYAG Laser

 

Θεραπεία ουλίτιδας με NdYAG ή διοδικό Laser

 

Θεραπεία περιοδοντίτιδας με ErYAG Laser (KaVo KEY Laser 3)

 

Θεραπεία περιοδοντίτιδας με NdYAG Laser

 

Θεραπεία περιοδοντικού αποστήματος με NdYAG Laser

 

Θεραπεία άφθας με ErYAG Laser

 

Θεραπεία έρπητα με NdYAG Laser

 

Θεραπεία περιστεφανίτιδας με ErYAG laser

 

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) δοντιού υποστηριζόμενη από Laser

','

 

 

 

 

 

 

 

 

Custom Weight: 
100