Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Χειρουργική

Μικρότερες ή μεγαλύτερες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με Laser. Πολλές από τις μικρές χειρουργικές επεμβάσεις με Laser μπορούν να γίνουν χωρίς αναισθησία (καθώς ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο) ή μόνο με λίγο αναισθητικό spray. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των Laser στον τομέα της χειρουργικής οφείλονται κυρίως στην ισχυρή αιμοστατική τους δράση, στην αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου, στην αναισθητική-αναλγητική τους δράση και στην ισχυρή αναπλαστική τους επίδραση στους ιστούς. Αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων των Laser είναι η πλήρης απουσία μετεγχειρητικού πόνου και οιδήματος σε όλες τις μικροεπεμβάσεις, ενώ και στις μεγαλύτερες το οίδημα και ο πόνος είναι κατά πολύ μικρότερα και μικρότερης διάρκειας σε σχέση με τις συνηθισμένες χειρουργικές μεθόδους. Επιπλέον, λόγω της ισχυρής αναπλαστικής τους δράσης έχουμε ταχύτερη επούλωση και καλύτερη οστική ανάπλαση (ποιοτικά και ποσοτικά). Ενδεικτικά, μερικές από τις χειρουργικές υπηρεσίες που παρέχουμε με Laser είναι οι παρακάτω:

  • Αφαίρεση ινώματος με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Αφαίρεση επουλίδων με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Εκτομή χαλινού με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου με Er:YAG Laser και Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Διάνοιξη αποστήματος με Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών ιστών με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
  • Εξομάλυνση εξοστώσεων με Er:YAG Laser.
  • Ακρορριζεκτομή με Er:YAG Laser.
Images: 
Custom Weight: 
14