Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Το μπλε φως που μου έβαζε ο οδοντίατρος μου για τα άσπρα σφραγίσματα ή τη λεύκανση είναι Laser;

Η απάντηση είναι όχι. Ότι είναι φως, δεν είναι υποχρεωτικά και Laser. Οι συσκευές που παράγουν το μπλε φώς που χρησιμοποιούμε στα οδοντιατρεία μας είναι απλώς συσκευές είτε φωτοπολυμερισμού, είτε λεύκανσης. Λειτουργούν με μια απλή λυχνία αλογόνου οι πιο παλιές, ή με led οι πιο καινούργιες, ή τέλος πρόκειται για συσκευές “plasma”, και τις χρησιμοποιούμε για να πήζουμε τα λευκά σφραγίσματα, ή στη λεύκανση των δοντιών για να ενεργοποιούμε τον λευκαντικό παράγοντα. Εκτός από αυτές τις δυο κοινές εφαρμογές, η χρήση τους δεν έχει καμία άλλη σχέση με τις πολυπληθείς εφαρμογές των Laser. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το φώς που εκπέμπουν αυτές οι συσκευές ανήκει στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ όλα τα Laser ανήκουν στο ασφαλές πεδίο του ορατού και κυρίως του αόρατου υπέρυθρου φάσματος της φωτεινής ακτινοβολίας. Φυσικά υπάρχουν και κάποια Laser που παράγουν ορατό μπλε φως (όπως το Argon Ion Laser, το Helium–Cadmium Laser, κάποια διοδικά μπλε Laser κ.λ.π.), αλλά κανένα τους δεν χρησιμοποιείται στην Οδοντιατρική.

Custom Weight: 
15