Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι σημαίνουν οι όροι “Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική” και “επιλεκτική αφαίρεση τερηδόνας”;

    

Η “Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική” (Minimally Invasive Dentistry) είναι η κύρια φιλοσοφία της σύγχρονης Οδοντιατρικής, μαζί με την πρόληψη και τη στοματική υγιεινή. Εκφράζει τη βασική αρχή του σεβασμού των υγιών οδοντικών ιστών κατά την παρασκευή των δοντιών και την αποφυγή της άσκοπης αφαίρεσης τους, καθώς και την αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων ή τη μείωση της έκτασης τους, χρησιμοποιώντας λιγότερο επεμβατικές μεθόδους θεραπείας. Η χρήση των Laser στην Οδοντιατρική πληρεί απόλυτα τις αρχές της Ελάχιστα Επεμβατικής Οδοντιατρικής, τόσο στην παρασκευή κοιλοτήτων στα δόντια για σφραγίσματα και άλλες αποκαταστάσεις, όσο και στη θεραπεία των στοματικών παθήσεων και στη Χειρουργική του στόματος.

Η “επιλεκτική αφαίρεση τερηδόνας” (selective carries removal) από την άλλη μεριά, είναι ένας όρος που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα Laser και αποτελεί μια υποδειγματική εφαρμογή των αρχών της Ελάχιστα Επεμβατικής Οδοντιατρικής. Πρόκειται για την ιδιότητα των Laser ερβίου και κυρίως του Er:YAG Laser, να αφαιρούν μόνο την τερηδονισμένη ουσία του δοντιού και να μην πειράζουν τους υγιείς οδοντικούς ιστούς. Αυτό επιτυγχάνεται με δυο μηχανισμούς. Ο πρώτος βασίζεται στον υψηλό δείκτη απορρόφησης των Laser ερβίου από το νερό. Επειδή η τερηδόνα περιέχει πολύ υψηλότερα ποσοστά νερού σε σχέση με τους υγιείς οδοντικούς ιστούς, ρυθμίζοντας ανάλογα τις παραμέτρους του Laser, η ενέργεια του απορροφάται αποκλειστικά από την τερηδόνα την οποία και αφαιρεί, αφήνοντας ανέπαφους τους υγιείς οδοντικούς ιστούς. Ο μηχανισμός αυτός βέβαια εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρήση των σωστών παραμέτρων από τον ιατρό που χειρίζεται το Laser. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο μηχάνημα Er:YAG Laser, το οποίο διαθέτει ένα δεύτερο διαγνωστικό Laser που εντοπίζει την τερηδόνα (καθώς και την υποουλική τρυγία). Φυσικά και στο συγκεκριμένο μηχάνημα ισχύει ο πρώτος μηχανισμός, αλλά επιπλέον είναι εφοδιασμένο με ένα Detect / Feedback system, με τη βοήθεια του οποίου το διαγνωστικό Laser εντοπίζει την τερηδόνα, δίνοντας συνεχώς πληροφορίες είτε στον ιατρό με τη μορφή αριθμητικών μετρήσεων και ηχητικών σημάτων (Detect), είτε απευθείας στο Er:YAG Laser να την αφαιρέσει αυτόματα (Feedback). Δηλαδή στην τελευταία περίπτωση το ίδιο το μηχάνημα Laser εντοπίζει και ταυτόχρονα αφαιρεί μόνο του την τερηδόνα, κάνοντας επιλεκτική και αυτόματη αφαίρεση της τερηδόνας. Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητες οι γνώσεις του ιατρού, ο οποίος θα πρέπει να έχει ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους του Er:YAG Laser. Με βάση τον ίδιο μηχανισμό μπορεί να γίνει και η επιλεκτική και αυτόματη αφαίρεση της υποουλικής τρυγίας στην περιοδοντική θεραπεία.

Custom Weight: 
11