Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι σημαίνει πολφοτομή;

Η πολφοτομή είναι μια μορφή απονεύρωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε νεογιλά και σε μόνιμα δόντια, τις περισσότερες όμως φορές εφαρμόζεται σε νεογιλά δόντια. Βασική προϋπόθεση για να γίνει πολφοτομή είναι να μην έχει πειραχτεί και να μην έχουν περάσει μικρόβια στο ριζικό τμήμα του πολφού (το σύστημα του νεύρου και των αγγείων του δοντιού) και σκοπός της είναι να διατηρήσουμε αυτό το τμήμα του πολφού ζωντανό και να αποφύγουμε την κανονική απονεύρωση. Κατά τη διαδικασία της πολφοτομής αφαιρούμε μόνο το μυλικό τμήμα του πολφού και αφού προστατεύσουμε τον ριζικό πολφό, σφραγίζουμε το δόντι. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την προστασία του ριζικού πολφού μπορεί να είναι είτε χημικά, είτε ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να γίνει με κάποιο Laser, συνήθως με το Er:YAG Laser, το οποίο μάλιστα δημιουργεί και ένα προστατευτικό επίστρωμα επάνω από τον εναπομείναντα ριζικό πολφό.

Custom Weight: 
8