Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι είναι τα Laser και πως επιδρούν στους ιστούς;

Η λέξη L.A.S.E.R. είναι ένα ακρωνύμιο φτιαγμένο από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, δηλαδή “Ενίσχυση Φωτός με Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας”.

Κάθε Laser είναι μια συσκευή που παράγει ενισχυμένο μονοχρωματικό φώς με συγκεκριμένο μήκος κύματος, άρα και συγκεκριμένες ιδιότητες. Η φωτεινή δέσμη δηλαδή που βγαίνει από το Laser αποτελείται από πολλά φωτόνια που όλα έχουν το ίδιο μήκος κύματος και το ίδιο ενεργειακό επίπεδο. Τα μήκη κύματος όλων των Laser ανήκουν στο ασφαλές φάσμα της ορατής και κυρίως της υπέρυθρης περιοχής της φωτεινής ακτινοβολίας, και όχι στην βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία, γι’ αυτό και είναι απόλυτα ασφαλή.

Η επίδραση της εφαρμογής ενός Laser σε έναν σκληρό ή μαλακό ιστό διέπεται από τους γενικότερους κανόνες της Οπτικής Επιστήμης και εξαρτάται από τις ιδιότητες ανάκλασης, απορρόφησης, ή διαφάνειας (δηλαδή διέλευσης - διάχυσης μέσα στον ιστό) του μήκους κύματος του συγκεκριμένου Laser από τα συστατικά του ιστού. Η επίδραση επάνω στον ιστό είναι πάντοτε το αποτέλεσμα της απορρόφησης της ενέργειας που μεταφέρουν τα φωτόνια της φωτεινής δέσμης, από τον ιστό. Δηλαδή αν δεν υπάρχει απορρόφηση, δεν υπάρχει άμεση επίδραση επάνω στον ιστό. Όμως, ούτε η διαφάνεια των ιστών είναι άχρηστη. Εκμεταλλευόμενοι τον βαθμό διαφάνειας των ιστών που συναντάμε μέσα στη στοματική μας κοιλότητα στα μήκη κύματος μερικών οδοντιατρικών Laser, μπορούμε επίσης να επιδράσουμε σε ιστούς που βρίσκονται βαθύτερα και απορροφούν αυτήν την ενέργεια. Έτσι στέλνουμε την ενέργεια στον ιστό - στόχο μέσα από τον υπερκείμενο ιστό, αποφεύγοντας έτσι τη χειρουργική επέμβαση που θα χρειαζόταν για να φτάσουμε σε αυτόν.

Custom Weight: 
1