Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι είναι τα αγκυρώματα και οι επένθετες οδοντοστοιχίες;

Τα αγκυρώματα είναι ειδικά συγκρατητικά μέσα για τις ολικές οδοντοστοιχίες. Πρόκειται για μια μορφή συνδέσμων ακριβείας που στηρίζονται είτε στις ρίζες των δοντιών που έχουν απομείνει στο στόμα (συνήθως 1-4), είτε σε εμφυτεύματα που τοποθετούνται στη γνάθο για το σκοπό αυτό.

Επένθετη οδοντοστοιχία είναι η ολική οδοντοστοιχία που εφαρμόζει και κουμπώνει επάνω σε αυτά τα αγκυρώματα. Η επένθετη ολική οδοντοστοιχία έχει ισχυρό πλεονέκτημα στον τομέα της συγκράτησης σε σχέση με την κλασσική ολική οδοντοστοιχία που στηρίζεται μόνο επάνω στους μαλακούς ιστούς του στόματος (καθώς οι ίδιοι οι ιστοί που τη στηρίζουν είναι και αυτοί που την κουνάνε και δημιουργούν στον ασθενή την αίσθηση ότι μπορεί ακόμα και να του φύγει από το στόμα όταν γελάει, τρώει κ.λ.π.). Γι’ αυτό το λόγο η επένθετη ολική οδοντοστοιχία έχει σημαντικό πλεονέκτημα και στον τομέα της ψυχολογίας του ασθενή.

 

Custom Weight: 
19