Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι είναι τα άγκιστρα και τι οι σύνδεσμοι ακριβείας;

Τα άγκιστρα και οι σύνδεσμοι ακριβείας είναι τα συγκρατητικά μέσα με τα οποία στηρίζονται οι μερικές οδοντοστοιχίες (μηχανάκια) επάνω στα δόντια. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι σημαντικές και αναφέρονται στον τομέα της αισθητικής, αλλά και της σταθερότητας της μερικής οδοντοστοιχίας και κατά συνέπεια και στις δυνάμεις που μεταφέρουν επάνω στα δόντια κατά τη μάσηση.

Τα άγκιστρα είναι τα συνηθισμένα μεταλλικά εξαρτήματα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέσα στα στόματα ατόμων με μερική οδοντοστοιχία. Σήμερα υπάρχουν και λευκά, αλλά τα μεταλλικά είναι δυστυχώς ή ευτυχώς καλύτερα και μονιμότερα. Αγκαλιάζουν εξωτερικά το δόντι, το οποίο συνήθως φέρει στεφάνη με ειδικές υποδοχές για να εφαρμόζει το άγκιστρο. Έχουν αρκετή ελαστικότητα και δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα δόντια που τα στηρίζουν κατά τη μάσηση, γι’ αυτό είναι κατάλληλα ακόμα και για δόντια με μικρό βαθμό κινητικότητας, αλλά υστερούν αισθητικά, ειδικά όταν εφαρμόζονται σε μπροστινά δόντια.

Από την άλλη μεριά οι σύνδεσμοι ακριβείας, είναι εντελώς αόρατοι καθώς βρίσκονται κάτω από τη μερική οδοντοστοιχία, αποδίδοντας έτσι μια άριστη αισθητικά λύση. Αποτελούνται από δυο τμήματα (αρσενικό-θηλυκό), από τα οποία το ένα ενσωματώνεται στη μερική οδοντοστοιχία και το άλλο στις στεφάνες. Είναι τελείως ανένδοτοι και αυτό έχει σαν συνέπεια αφενός μεν η μερική οδοντοστοιχία να είναι πολύ πιο σταθερή κατά τη μάσηση, αφετέρου όμως να μεταφέρουν μεγαλύτερες δυνάμεις επάνω στα δόντια που τους στηρίζουν. Γι’ αυτό το λόγο τοποθετούνται μόνο σε δόντια που δεν έχουν καθόλου κινητικότητα, ενώ συνήθως τοποθετούνται στεφάνες σε τουλάχιστον δυο διπλανά δόντια (εφόσον υπάρχουν) για τη στήριξη τους, ώστε να μην τα επιβαρύνουν με τις δυνάμεις της μάσησης. Έτσι έχουμε μια όμορφη, αλλά και ασφαλή προσθετική αποκατάσταση. Μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής στήριξης είναι ότι έχουμε αυξημένο κόστος σε σχέση με τις απλές μερικές οδοντοστοιχίες με τα άγκιστρα.

Custom Weight: 
18