Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι είναι οι εξοστώσεις; Σε ποιές περιπτώσεις χρειάζονται διόρθωση;

Οι εξοστώσεις είναι μικρά ή μεγάλα επάρματα (φουσκώματα) που εμφανίζονται στην επιφάνεια του οστού, κάτω από τον βλεννογόνο και τα ούλα, και γίνονται αισθητές με την ψηλάφηση με το δάχτυλο ή τη γλώσσα. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και συνήθως δεν πονάνε, παρά μόνο αν είναι πολύ αιχμηρές, οπότε προκαλούν ένα μικρό πόνο όταν πιέζεται το ούλο ή ο βλεννογόνος με το δάχτυλο ή από κάποια οδοντοστοιχία. Θεωρούνται φυσιολογικές καταστάσεις και δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο. Οι εξοστώσεις χρειάζονται διόρθωση μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  1. Όταν εμποδίζουν την εφαρμογή μιας οδοντοστοιχίας, ή προκαλούν πόνο κατά την εφαρμογή της.
  2. Όταν είναι πολύ μεγάλες ή πολύ αιχμηρές και ενοχλούν τον ασθενή.

Η εξομάλυνση των εξοστώσεων γίνεται χειρουργικά με μια απλή επέμβαση. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει και με το Er:YAG Laser ώστε να είναι λιγότερο τραυματική και να έχει πιο γρήγορη και ανώδυνη ίαση λόγω των παράπλευρων ιδιοτήτων του Laser. Μέσα από μια μικρή τομή που γίνεται στο ούλο ή στο βλεννογόνο, περνάει το ειδικό οπτικό πρίσμα της χειρολαβής του Laser και η εξόστωση αφαιρείται χωρίς ο ασθενής να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Επειδή η τομή είναι πολύ μικρή, συνήθως δεν χρειάζεται ράμματα, ενώ τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος ή πρήξιμο.

Images: 
Custom Weight: 
17