Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τι είναι οι άμεσες οδοντοστοιχίες;

Οι άμεσες οδοντοστοιχίες είναι οι οδοντοστοιχίες που φτιάχνονται πριν γίνουν οι εξαγωγές των δοντιών. Κατασκευάζονται συνήθως σε περιπτώσεις που κάποια μπροστινά κυρίως δόντια χρειάζονται εξαγωγή, αλλά ο ασθενής δεν μπορεί να μείνει χωρίς δόντια ούτε για μια ημέρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές φτιάχνεται πρώτα η οδοντοστοιχία και μόλις είναι έτοιμη, τότε γίνονται οι εξαγωγές των δοντιών και αμέσως εφαρμόζεται η οδοντοστοιχία στο στόμα. Οι άμεσες οδοντοστοιχίες αποτελούν μια προσωρινή λύση μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση κατά δεύτερο σκοπό (περίπου 6 μήνες μετά τις εξαγωγές) και στη συνέχεια να φτιαχτεί η μόνιμη προσθετική αποκατάσταση. Με τα σημερινά μέσα όμως που υπάρχουν, αρκετές φορές μπορούν να διατηρηθούν και σαν μόνιμες αποκαταστάσεις, αφού γίνουν βέβαια πρώτα οι απαραίτητες αναγομώσεις και λοιπές διορθώσεις.

Custom Weight: 
20