Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Τί είναι τα Laser;

Η λέξη L.A.S.E.R. είναι φτιαγμένη από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, δηλαδή “Ενίσχυση Φωτός με Εξαναγκασμένη Εκπομπή Ακτινοβολίας”. Με πιο απλά λόγια, αυτό σημαίνει ένα ενισχυμένο μονοχρωματικό φώς με συγκεκριμένο μήκος κύματος, άρα και συγκεκριμένες ιδιότητες, και μάλιστα όλα τα Lasers ανήκουν μέσα στο ασφαλές φάσμα της ορατής και κυρίως της υπέρυθρης περιοχής της φωτεινής ακτινοβολίας, και όχι στην βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία. Δηλαδή το Laser είναι απλά ένα φως. Όταν μάλιστα αυτό το φώς χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, που γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί σωστά τις ιδιότητες του εκάστοτε συγκεκριμένου μήκους κύματος, μπορεί κανείς να αποκομίσει πάρα πολλές ιατρικές και οδοντιατρικές εφαρμογές, με εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, καλύτερα και ταχύτερα από τις συνηθισμένες συμβατικές μεθόδους, και μάλιστα τις περισσότερες φορές τελείως ή σχεδόν τελείως ανώδυνα.