Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Σε τι διαφέρει το πρήξιμο του οιδήματος από το απόστημα;

Πρόκειται ουσιαστικά για δυο διαφορετικές καταστάσεις, αν και αρκετές φορές συνυπάρχουν. Ένα απόστημα μπορεί να συνοδεύεται και από οίδημα, δεν ισχύει όμως υποχρεωτικά και το αντίστροφο.

Το οίδημα είναι ένα πρήξιμο που οφείλεται σε διάχυτη συγκέντρωση υγρών μέσα στους ιστούς. Συνήθως πρόκειται για εξαγγειωμένο ορό του αίματος και μπορεί να προκύψει μετά από ένα χτύπημα, μια χειρουργική επέμβαση κ.λ.π. Το οίδημα δεν συνοδεύεται από φλεγμονή και δεν ανακατεύονται σε αυτό μικρόβια, ενώ ο πόνος που το συνοδεύει είναι ήπιος.

Από την άλλη πλευρά το απόστημα, οφείλεται πάντοτε σε μικρόβια, συνοδεύεται από φλεγμονή και έντονο πόνο και χαρακτηρίζεται από τη συλλογή πύου μέσα στους ιστούς. Καθώς αθροίζεται το πύον μέσα στους ιστούς και ψάχνοντας να βρει δρόμο προς την επιφάνεια, πιέζει τους ιστούς. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι ο έντονος πόνος και το πρήξιμο.

Επειδή σαν λαός συνηθίζουμε πολύ εύκολα τη λήψη φαρμάκων, πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι ενώ στην περίπτωση του αποστήματος επιβάλλεται η λήψη αντιβίωσης, στην περίπτωση του οιδήματος η λήψη αντιβίωσης δεν θα ασκήσει καμία απολύτως επίδραση και απλώς θα έχουμε επιβαρύνει τον οργανισμό μας με τη λήψη του φαρμάκου.

Custom Weight: 
16