Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Παιδοδοντία

Στο οδοντιατρείο μας παρέχουμε όλες τις μορφές οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά. Οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται με Laser. Η χρήση των Laser για τις οδοντιατρικές θεραπείες στα παιδιά είναι απόλυτα ασφαλής και προσφέρει τέτοιο επίπεδο άνεσης που γρήγορα διώχνει μακριά όλους τους φόβους που έχουν για τον οδοντίατρο. Η έλλειψη των κραδασμών και του ενοχλητικού ήχου του τροχού, η απουσία πόνου και η αποφυγή της βελόνας και της αναισθησίας στις περισσότερες θεραπείες με Laser, είναι μερικοί από τους λόγους που τα παιδιά γρήγορα ενθουσιάζονται από τη χρήση των Laser. Συγκεκριμένα παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες Παιδοδοντίας με Laser:

  • Προληπτική κάλυψη οπών και σχισμών (sealants) κατόπιν αδροποίησης με Er:YAG Laser.
  • Ανώδυνα σφραγίσματα σε νεογιλά και μόνιμα δόντια με Er:YAG Laser.
  • Πολφοτομή με Er:YAG Laser.
  • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) νεογιλών δοντιών με χρήση Nd:YAG Laser, ή διοδικού Laser. Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μόνιμων δοντιών με χρήση Nd:YAG Laser, ή διοδικού Laser.
  • Εκτομή χαλινού με Er:YAG Laser, Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser.
Images: 
Custom Weight: 
10