Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Οδοντιατρική θεραπεία και άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

Πρόκειται για μια ακόμη ειδική ομάδα ασθενών, για την οποία επιβάλλεται η λήψη κάποιων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή επιπλοκών μετά από κάποιες οδοντιατρικές πράξεις. Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη επιβάλλεται η παρακολούθηση των τιμών του σακχάρου και η συνεννόηση με τον ενδοκρινολόγο που τους παρακολουθεί, πριν ξεκινήσουν την οδοντιατρική θεραπεία. Ειδικά όταν πρόκειται να γίνουν αιματηρές επεμβάσεις όπως εξαγωγές κλπ, πρέπει οι τιμές του σακχάρου να έχουν κατέβει στα φυσιολογικά όρια και να λάβουν προληπτικά αντιβίωση πριν την εξαγωγή, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μικροβιαιμίας, αλλά επιτρέπεται η χρήση τοπικής αναισθησίας. Οι ασθενείς αυτοί επίσης, παρουσιάζουν συνήθως μια καθυστέρηση της επούλωσης των πληγών, συνεπώς και των χειρουργικών επεμβάσεων και γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερη προσοχή και μετά την επέμβαση.

Η χρήση των Laser στους ασθενείς αυτούς, ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της άνεσης και της ασφάλειας του ασθενή τόσο κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας όσο και μετά από αυτήν. Λόγω της ισχυρής μικροβιοκτόνου δράσης των Laser, αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν χωρίς την ανάγκη προληπτικής χορήγησης αντιβίωσης, καθώς το Laser αποστειρώνει σε βάθος το χειρουργικό πεδίο και αποφεύγεται ο κίνδυνος μικροβιαιμίας. Επίσης, λόγω της ισχυρής αναπλαστικής δράσης των Laser επιταχύνεται σημαντικά η επούλωση. Και φυσικά, όλες οι υπόλοιπες απλές καθημερινές οδοντιατρικές πράξεις (σφραγίσματα κ.λ.π.) γίνονται με τα Laser ανώδυνα και χωρίς αναισθησία, όπως δηλαδή και με τα υπόλοιπα υγιή άτομα.

Images: 
Custom Weight: 
3