Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορώ να κάνω σφράγισμα με Laser αντί για τροχό; Θα πονάω; Θα χρειασθεί αναισθησία;

Φυσικά και μπορούμε να κάνουμε σφραγίσματα με Laser! Τα Laser σκληρών ιστών, δηλαδή το Er:YAG Laser και το Er,Cr:YSGG Laser, μπορούν με εξαιρετική ευκολία να αφαιρέσουν την αδαμαντίνη (σμάλτο), την οδοντίνη, και φυσικά την τερηδόνα. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα μήκη κύματος αυτών των δυο Laser, έχουν πολύ υψηλό δείκτη απορρόφησης από το νερό και τον υδροξυαπατίτη, που είναι δυο από τα κύρια συστατικά όλων όσων προανέφερα, καθώς και από το νερό του spray που τροφοδοτεί το ίδιο το Laser. Αποτέλεσμα αυτής της απορρόφησης είναι να γίνονται μικροσκοπικές “εκρήξεις” στην επιφάνεια του δοντιού (που ο ασθενής αντιλαμβάνεται σαν έναν ήχο του τύπου “τακ-τακ-τακ”), απομακρύνοντας έτσι τον αντίστοιχο σκληρό ιστό. Και επειδή η ικανότητα αφαίρεσης όλων αυτών των ιστών από το Laser βασίζεται στις ιδιότητες απορρόφησης του μήκους κύματος του κυρίως από το νερό, που είναι πολύ περισσότερο στην τερηδόνα από ότι στους υγιείς οδοντικούς ιστούς, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα της επιλεκτικής αφαίρεσης μόνο της τερηδόνας ρυθμίζοντας ανάλογα τις παραμέτρους του Laser, γεγονός που σημαίνει μικρότερα και ομορφότερα σφραγίσματα με διατήρηση ακέραιων των υγιών οδοντικών ιστών. Τέλος, επειδή το βάθος διείσδυσης αυτών των Laser είναι πάρα πολύ μικρό και η σημερινή τεχνολογία μας παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε χρονικά εύρη παλμού κατά πολύ μικρότερα από τον χρόνο που χρειάζεται το νεύρο του δοντιού να αντιληφθεί το ερέθισμα, το νεύρο δεν αισθάνεται καμία θερμική μεταβολή και γι’ αυτό το λόγο τα Laser αυτά, είναι ανώδυνα και η χρήση τους δεν χρειάζεται αναισθησία. Ειδικά το Er:YAG Laser που το μήκος κύματος του έχει τον μεγαλύτερο δείκτη απορρόφησης στο ίδιο το νερό (Η2Ο), πολύ μικρότερα εύρη παλμού και το μικρότερο βάθος διείσδυσης, είναι τελείως ανώδυνο, ενώ για το Er,Cr:YSGG Laser, που έχει μεγαλύτερο δείκτη απορρόφησης στις ρίζες (OH)- που αποτελούν συστατικό του νερού, και λίγο μεγαλύτερα εύρη παλμού, μπορεί να χρειαστεί αναισθησία σε ένα πολύ μικρό ποσοστό σφραγισμάτων. Και παρόλο που όπως αναφέραμε παραπάνω, αυτή η δράση τους είναι εντελώς επιφανειακή, τα σύγχρονα Er:YAG Laser είναι εξαιρετικά κοπτικά εργαλεία με ταχύτητα εφάμιλλη ή και μεγαλύτερη από τον τροχό.

Custom Weight: 
8