Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορούμε να κάνουμε πολφοτομή με Laser;

Ναι και μάλιστα με πολύ καλή πρόγνωση. Η πολφοτομή είναι μια μορφή απονεύρωσης κατά την οποία αφαιρούμε μόνο ένα μέρος του νεύρου του δοντιού (δηλαδή του μυλικού πολφού), διατηρώντας το υπόλοιπο νεύρο ζωντανό (ριζικός πολφός), και είναι μια αρκετά συχνή οδοντιατρική πράξη, ιδιαίτερα στην Παιδοδοντία. Η πολφοτομή με Laser έχει επιπλέον το πλεονέκτημα της αποστείρωσης του πεδίου και της δυνατότητας δημιουργίας από το ίδιο το Laser μιας προστατευτικής κρούστας επάνω στην επιφάνεια του νεύρου που διατηρούμε.

Custom Weight: 
23