Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό με Laser;

Ναι, με τα Laser σκληρών ιστών, δηλαδή τα Laser ερβίου. Τα Laser αυτά αφαιρούν την οδοντική τρυγία (πέτρα) με τον ίδιο μηχανισμό με τον οποίο αφαιρούν και την τερηδόνα, βασισμένο στον υψηλό δείκτη απορρόφησης τους από το νερό. Η πέτρα περιέχει νερό και μάλιστα σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από ότι τα δόντια μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, με τη χρήση των κατάλληλων παραμέτρων, να κάνουμε επιλεκτική αφαίρεση μόνο της πέτρας, αφήνοντας ανέπαφο το δόντι. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το διπλό Laser (διαγνωστικό - Er:YAG) KaVo KEY III, το οποίο με τον μηχανισμό Detect / Feedback system που διαθέτει, μπορεί να κάνει από μόνο του τον εντοπισμό της πέτρας με το διαγνωστικό Laser, δίνοντας ταυτόχρονα είτε τις πληροφορίες στον ιατρό με τη μορφή μετρήσεων και ηχητικών σημάτων (Detect), είτε απευθείας την εντολή στο θεραπευτικό Laser (Feedback) για την αυτόματη επιλεκτική αφαίρεση της. Παρόλα αυτά, συνήθως προτιμάμε να κάνουμε τον καθαρισμό με υπέρηχους. Και αυτό γιατί οι υπέρηχοι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και γρήγορο εργαλείο για την αφαίρεση τόσο της πέτρας όσο και των χρωστικών, και εξίσου ανώδυνο με τα Laser.

Custom Weight: 
17