Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορούμε να κάνουμε ασφαλή διάγνωση της αμφίβολης ή της κρυμμένης τερηδόνας με κάποιο Laser;

Φυσικά, με τα διαγνωστικά διοδικά Laser. Πολλές φορές η τερηδόνα καταφέρνει να κρύβεται τόσο καλά, που ακόμα και ένας καλός οδοντίατρος δεν μπορεί να τη διαγνώσει. Αρκετές φορές επίσης, υπάρχουν σημάδια κυρίως στις μασητικές επιφάνειες των πίσω δοντιών, που μόνο με τις συνηθισμένες διαγνωστικές μεθόδους (κλινική εξέταση, ακτινογραφία κ.λ.π.), ο οδοντίατρος δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν πρόκειται για ενεργή τερηδόνα, ή για στάσιμη αρχόμενη τερηδόνα, ή ακόμα και απλώς για χρωστικές. Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην εμπειρία ή ακόμα και στο ένστικτο του οδοντίατρου. Αυτό όμως μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται σφραγίσματα σε κάποια γερά δόντια, ή να αφήνονται χωρίς σφράγισμα κάποια άλλα που είναι χαλασμένα. Άλλες φορές πάλι, η τερηδόνα κρύβεται στις όμορες επιφάνειες των δοντιών (οι επιφάνειες που βρίσκονται ανάμεσα στα δόντια και σε επαφή με τα διπλανά δόντια) και δεν είναι ορατή ούτε με την κλινική εξέταση, ούτε με τον ακτινογραφικό έλεγχο. Αυτά όμως πια ανήκουν στο παρελθόν. Η ασφαλής διάγνωση της τερηδόνας είναι εύκολη υπόθεση για τα διαγνωστικά διοδικά Laser KaVo Diagnodent και KaVo Diagnodent pen. Βασισμένα στο φαινόμενο του ανοσοφθορισμού και τη διαφορετική χρωματική συμπεριφορά του γερού από το τερηδονισμένο δόντι , τα Laser αυτά στέλνουν το φώς τους μέσα στο δόντι και στη συνέχεια αναλύοντας τις πληροφορίες από το φώς που επιστρέφει, εντοπίζουν την κρυμμένη τερηδόνα και το βαθμό βαρύτητας της ενημερώνοντας τον οδοντίατρο με αριθμητικές μετρήσεις και ηχητικά σήματα. Αν λοιπόν υπάρχει κρυμμένη ή αμφίβολη τερηδόνα, θα τη βρει το Laser για εμάς. Μάλιστα το ίδιο διαγνωστικό Laser είναι ενσωματωμένο και στο KaVo KEY Laser 3, όπου σε συνδυασμό με ένα Er:YAG Laser αποτελεί τη βάση για τον μηχανισμό Detect / Feedback system με τη βοήθεια του οποίου, το διαγνωστικό Laser εντοπίζει την τερηδόνα και δίνει άμεσα τις πληροφορίες είτε στον ιατρό, είτε απευθείας στο Er:YAG Laser μαζί με την εντολή για την αυτόματη επιλεκτική αφαίρεση της. Βασισμένη και πάλι στο φαινόμενο του ανοσοφθορισμού και στον ίδιο μηχανισμό, είναι και η λειτουργία της διαγνωστικής κάμερας VISTA PROOF της εταιρείας Durr Dental η οποία όμως χρησιμοποιεί αντί για φως από Laser (μονοχρωματικό), άλλο ορατό λευκό φώς (πολυχρωματικό) και συγκεκριμένα από LED, αλλά με εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα.

Custom Weight: 
22