Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορούμε να κάνουμε απονεύρωση με Laser;

Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε την απονεύρωση μόνο με Laser. Μπορούμε όμως να κάνουμε απονεύρωση υποστηριζόμενη από Laser για να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να διασφαλίσουμε το αποτέλεσμα και την άριστη πρόγνωση. Αφού κάνουμε τη συνηθισμένη διαδικασία της απονεύρωσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Nd:YAG Laser, ένα διοδικό Laser, ή ακόμα και ένα KTP Laser, για να αποστειρώσουμε σε βάθος τον ριζικό σωλήνα του δοντιού και κυρίως τους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και τον χώρο γύρω από τη ρίζα. Ο τρόπος χρήσης και ο μηχανισμός δράσης είναι ο ίδιος και για τους τρεις αυτούς τύπους Laser, το επικρατέστερο όμως από όλα είναι το Nd:YAG Laser, που έχει τον υψηλότερο δείκτη απορρόφησης από τις χρωστικές και το μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης της θεραπευτικής ενέργειας του. Πανεπιστημιακές κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι το Laser αυτό προκαλεί αποστείρωση (σε ποσοστό που αγγίζει το 100%), σε μεγαλύτερο βάθος από κάθε άλλο τύπο Laser και φυσικά σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από όλες τις συμβατικές μεθόδους χημικής απολύμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ενδοδοντία, οι οποίες παρέχουν ικανοποιητική απολύμανση μόνο μέσα στον κύριο ριζικό σωλήνα αλλά όχι στα τοιχώματα του, στους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και στον περιακρορριζικό χώρο, όπου όμως υπάρχουν μικρόβια. Αντίθετα, η ενέργεια του Nd:YAG Laser διεισδύει βαθιά σε όλους αυτούς τους χώρους, ακόμα και αν οι ριζικοί σωλήνες είναι πολύ στενοί ή στραβοί και τους αποστειρώνει. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώνουμε την απονεύρωση μέσα σε μια μόνο συνεδρία, με απόλυτη ασφάλεια και άριστη πρόγνωση. Και επιπλέον, λόγω της ισχυρής αναπλαστικής του δράσης, προκαλεί ταχύτερη και καλύτερης ποιότητας οστική ανάπλαση στον περιακρορριζικό χώρο.

Custom Weight: 
24