Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορούμε να αφαιρέσουμε τα παλιά μου άσπρα σφραγίσματα με Laser;

Φυσικά! Τα άσπρα σφραγίσματα μεταξύ των άλλων συστατικών τους περιέχουν και νερό. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο μηχανισμός δράσης των Laser ερβίου επάνω στους ιστούς βασίζεται κύρια στον υψηλό δείκτη απορρόφησης του μήκους κύματος του Laser από το νερό. Έτσι, η αφαίρεση των παλιών άσπρων σφραγισμάτων γίνεται πολύ εύκολα με τα Laser αυτά και φυσικά χωρίς αναισθησία και χωρίς καθόλου πόνο. Και επιπλέον, λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητας των διαφορετικών ιστών σε νερό, μπορούμε ρυθμίζοντας ανάλογα τις παραμέτρους του Laser να αφαιρέσουμε επιλεκτικά μόνο το παλιό σφράγισμα και την τερηδόνα, αφήνοντας ανέπαφο το υπόλοιπο γερό δόντι.

Custom Weight: 
13