Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορεί να γίνει χαλινεκτομή με Laser;

Φυσικά. Όλοι οι τύποι οδοντιατρικών Laser, σκληρών ή μαλακών ιστών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε χαλινεκτομή. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι είναι το Er:YAG Laser, τo CO2 Laser, το Nd:YAG Laser και τα διοδικά Laser, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν contact και non-contact τεχνικές (δηλαδή να ακουμπά η χειρολαβή του Laser επάνω στον ιστό, ή να βρίσκεται σε απόσταση από αυτόν). Η επικρατέστερη από όλες τις μεθόδους είναι η χαλινεκτομή με το Er:YAG Laser (contact ή non-contact) λόγω της ευκολίας της επέμβασης και των εξαιρετικών αποτελεσμάτων και κυρίως λόγω της ταχύτερης επούλωσης. Η επέμβαση είναι σχεδόν τελείως αναίμακτη, γίνεται με ελάχιστη τοπική αναισθησία (μπορεί να γίνει ακόμα και με λίγο αναισθητικό spray), και η διάρκεια της δεν ξεπερνά τα 2-3 λεπτά. Την ώρα της επέμβασης, το ίδιο το Laser αποστειρώνει το χειρουργικό πεδίο, ασκώντας ταυτόχρονα την ισχυρή αναπλαστική του δράση στους ιστούς. Μετά την επέμβαση δεν υπάρχει πόνος ή αιμορραγία και δεν χρειάζονται ράμματα ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις ασχολίες του και η μόνη οδηγία που του δίνεται είναι να αποφεύγει κάποιες τροφές (κυρίως όξινες) για μερικές ημέρες. Μετά από λίγες ημέρες (συνήθως 3-4), το σημείο της επέμβασης έχει επουλωθεί πλήρως και δεν αφήνει σημάδια ή ουλές. Με παρόμοιο τρόπο και παρόμοια αποτελέσματα μπορεί η χαλινεκτομή να γίνει και με τους άλλους τύπους Laser.

Custom Weight: 
33