Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτευμάτων με Laser;

Ναι, σήμερα η τοποθέτηση εμφυτευμάτων μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου με ένα Laser σκληρών ιστών, δηλαδή με ένα Er:YAG Laser ή με ένα Er,Cr:YSGG Laser. Και μάλιστα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, όπως ή αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου, η καλύτερη μετεγχειρητική πορεία με ταχύτερη και πιο ανώδυνη επούλωση, η ταχύτερη και καλύτερη οστική ανάπλαση κ.λ.π. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το εμφύτευμα είναι ένα ξένο προς τον οργανισμό σώμα, και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος απόρριψης του είτε άμεσα, είτε μετά από μερικά χρόνια. Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα βρίσκεται και το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης των Laser για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καθώς η χρήση του Laser με την ισχυρή αναπλαστική ώθηση που δίνει σε όλη την περιοχή γύρω από το εμφύτευμα, βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση.

Custom Weight: 
36