Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Μπορεί να γίνει οστική ανάπλαση με Laser;

Ναι. Όλα τα Laser σκληρών και μαλακών ιστών έχουν ισχυρή αναπλαστική δράση. Όταν εργαζόμαστε σε κάποιο σημείο με το Laser, ένα μικρό μέρος της ενέργειας του μεταφέρεται σε μεγαλύτερο βάθος που ανάλογα με το είδος του Laser κυμαίνεται από περίπου ένα χιλιοστό για το Er:YAG Laser μέχρι και 5 περίπου χιλιοστά για το Nd:YAG Laser, στους ιστούς γύρω από το σημείο που εργαζόμαστε. Μαζί με την ενέργεια μεταφέρεται στους ιστούς και η αναπλαστική δράση του Laser. Αυτή η δράση δημιουργεί έναν μηχανισμό βιοδιέγερσης (biostimulation) στους ιστούς, δηλαδή ενεργοποιεί τους μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού για ταχύτερη ίαση. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την οστική ανάπλαση, αυτό που γίνεται με απλά λόγια μέσα στους ιστούς είναι ότι μέσω της βιοδιέγερσης, η ενέργεια του Laser “ξυπνάει” τους οστεοβλάστες που με τα χρόνια έχουν αδρανήσει, και τους ωθεί να ξαναγίνουν “εργατικοί” και να παράγουν οστό και μάλιστα πολύ περισσότερο από ότι θα παρήγαγαν με οποιαδήποτε άλλη συμβατική θεραπεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ταχύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη και καλύτερης ποιότητας οστική ανάπλαση.

Custom Weight: 
20