Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Λεύκανση δοντιών

 

Η λεύκανση των δοντιών είναι ο πιο γρήγορος, εύκολος και ασφαλής δρόμος για ένα όμορφο χαμόγελο. Στο οδοντιατρείο μας παρέχονται όλες οι σύγχρονες μορφές λεύκανσης (με Laser και χωρίς Laser). Οι πιο σύγχρονες, ασφαλείς, γρήγορες, αποτελεσματικές, χωρίς μετέπειτα ευαισθησίες και με τα πιο μακροχρόνια αποτελέσματα από όλες είναι οι τεχνικές λεύκανσης με Laser. Συγκεκριμένα με τη χρήση Laser προσφέρονται οι παρακάτω τρόποι λεύκανσης:

  • Λεύκανση στο οδοντιατρείο με KTP Laser (το ισχυρότερο λευκαντικό μέσον που υπάρχει σήμερα).
  • Λεύκανση στο οδοντιατρείο με Nd:YAG Laser.
  • Λεύκανση στο οδοντιατρείο με διοδικό Laser.
  • Συνδυασμός λεύκανσης στο οδοντιατρείο με KTP Laser και στο σπίτι με νάρθηκες.
  • Συνδυασμός λεύκανσης στο οδοντιατρείο με Nd:YAG Laser και στο σπίτι με νάρθηκες.
  • Συνδυασμός λεύκανσης στο οδοντιατρείο με διοδικό Laser και στο σπίτι με νάρθηκες.
Custom Weight: 
2