Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Ενδοδοντία (απονευρώσεις)

Ασφαλείς, γρήγορες απονευρώσεις με άριστη πρόγνωση. Η χρήση των Laser για την υποστήριξη της συμβατικής ενδοδοντικής θεραπείας διασφαλίζει το αποτέλεσμα της και μας δίνει τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουμε με ασφάλεια ακόμα και σε μια μόνο επίσκεψη. Η ισχυρή και σε βάθος μικροβιοκτόνος δράση του Nd:YAG Laser και των διοδικών Laser, σε συνδυασμό με την έντονη αναπλαστική τους επίδραση στους ιστούς, καθώς και οι δυνατότητες εφαρμογών του Er:YAG Laser είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που διασφαλίζουν την ταχύτητα και το άριστο αποτέλεσμα της θεραπείας. Συγκεκριμένα στο οδοντιατρείο μας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες με Laser:

  • Αποστείρωση ριζικών σωλήνων και περιακρορριζικού χώρου με Nd:YAG Laser, ή διοδικό Laser (απονεύρωση σε 1 ραντεβού).
  • Κάλυψη-αποστείρωση πολφού με Er:YAG Laser.
  • Πολφοτομή με Er:YAG Laser.
  • Θεραπεία συριγγίων με Nd:YAG Laser.
  • Θεραπεία περιακρορριζίτιδας και οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος με συνδυασμό Laser και ενδοδοντικής θεραπείας.
  • Διάνοιξη-παροχέτευση αποστήματος με Nd:YAG Laser ή διοδικό Laser.
  • Θεραπεία κύστεων με Nd:YAG Laser.
  • Ακρορριζεκτομή με Er:YAG Laser.
Custom Weight: 
9