Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Είναι ασφαλής η λεύκανση; Πόσο διαρκεί;

Η λεύκανση των δοντιών με τα σημερινά δεδομένα είναι απόλυτα ασφαλής, εφόσον γίνεται με την επίβλεψη του οδοντίατρου. Όλες οι τεχνικές και τα υλικά λεύκανσης που εφαρμόζονται είτε στο οδοντιατρείο, είτε στο σπίτι δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο για τον ασθενή και τα δόντια του, καθώς έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους και έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Μερικές φορές μόνο μπορεί να εμφανιστεί μια μικρή ευαισθησία κάποιων δοντιών (με μερικές από τις τεχνικές), η οποία όμως περνάει γρήγορα και εύκολα. Μεγάλη προσοχή όμως χρειάζεται για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα λεύκανσης που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο εμπόριο και που ο ασθενής μπορεί να προμηθευτεί από μόνος του (χωρίς τη μεσολάβηση οδοντιάτρου), καθώς πολλά από αυτά εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους.

Η διάρκεια της λεύκανσης ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο λεύκανσης από 1-2 έτη για τις μεθόδους του σπιτιού με νάρθηκες και του ιατρείου με λάμπες λεύκανσης, έως 2-3 έτη για τη λεύκανση στο ιατρείο με Laser και κυρίως με το KTP Laser.

Custom Weight: 
1