Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Είναι ακριβές οι θεραπείες με Laser;

Τα Laser είναι πολύ ευαίσθητα μηχανήματα πολύ υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Αυτό δυστυχώς μεταφράζεται τις περισσότερες φορές σε πάρα πολύ υψηλό κόστος αγοράς, καθώς επίσης και σε πολύ υψηλό κόστος φθοράς και συντήρησης. Έτσι, ο κάθε παλμός ενός Laser, έχει αρκετά υψηλό κοστολόγιο. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι θεραπείες με Laser να έχουν συνήθως λίγο πιο υψηλή τιμή από τις συμβατικές. Παρόλα αυτά, παραμένουν απόλυτα προσιτές στο σημερινό εισόδημα του μέσου Έλληνα, και σε κάθε περίπτωση πολύ χαμηλές σε σχέση με το πολύ υψηλό επίπεδο θεραπείας και πρόγνωσης που προσφέρουν.

Custom Weight: 
38