Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Διάγνωση κρυμμένης τερηδόνας

Η ασφαλής διάγνωση της κρυμμένης ή αμφίβολης τερηδόνας βασισμένη στην τεχνολογία των Laser. Στο οδοντιατρείο μας χρησιμοποιούμε τα δυο ασφαλέστερα μέσα διάγνωσης της τερηδόνας που υπάρχουν. Η ασφαλής διάγνωση βασίζεται στο φαινόμενο του ανοσοφθορισμού, και συγκεκριμένα στον διαφορετικό βαθμό ανοσοφθορισμού του τερηδονισμένου από το υγιές δόντι. Συγκεκριμένα μπορούμε να κάνουμε ασφαλή διάγνωση της κρυμμένης ή αμφίβολης τερηδόνας, με τους παρακάτω τρόπους:

  • Διάγνωση τερηδόνας με το διαγνωστικό Laser KaVo DIAGNODENT.
  • Διάγνωση τερηδόνας με τη διαγνωστική κάμερα Durr Dental VISTA PROOF.
Custom Weight: 
5