Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Γιατί είναι καλύτερα τα Laser από τα συνηθισμένα χειρουργικά εργαλεία;

Οι λόγοι για τους οποίους τα Laser είναι καλύτερα από τα συνηθισμένα συμβατικά χειρουργικά εργαλεία, τόσο για τους μαλακούς, όσο και για τους σκληρούς ιστούς είναι πολλοί. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι παρακάτω:

  1. Οι επεμβάσεις που γίνονται με Laser είναι πολύ πιο αναίμακτες και αρκετές φορές τελείως αναίμακτες. Αυτό σημαίνει αφενός μεν καθαρό χειρουργικό πεδίο, άρα και μεγαλύτερη ευκολία χειρισμών από τον ιατρό και αφετέρου μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή και μικρότερη απώλεια αίματος.
  2. Γενικότερα ο ασθενής αισθάνεται πολύ πιο άνετα κατά τη διάρκεια της επέμβασης με το Laser, καθώς δεν χρειάζονται βίαιοι χειρισμοί από τον ιατρό, αφού η χειρουργική πράξη γίνεται από τη φωτεινή ενέργεια του Laser και βασίζεται στις ιδιότητες απορρόφησης αυτής της ενέργειας από τους ιστούς και όχι στη δύναμη ή στην πίεση που ασκείται από τον ιατρό.
  3. Πολλές από τις μικρές χειρουργικές επεμβάσεις με Laser μπορούν να γίνουν χωρίς αναισθησία (καθώς ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο) ή μόνο με λίγο αναισθητικό spray, ενώ με τα συνηθισμένα χειρουργικά εργαλεία χρειάζεται πάντοτε αναισθησία. Έτσι πολλές φορές αποφεύγονται οι αντιπαθητικές για τους περισσότερους από εμάς βελόνες, καθώς και το ενοχλητικό μούδιασμα της αναισθησίας, και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο το επίπεδο της άνεσης του ασθενή.
  4. Επιπλέον, λόγω της ισχυρής μικροβιοκτόνου δράσης που έχουν τα Laser, ταυτόχρονα με την επέμβαση το Laser σκοτώνει όλα τα παθογόνα μικρόβια και αποστειρώνει το χειρουργικό πεδίο. Μάλιστα, για ορισμένα είδη Laser που έχουν μεγάλο βάθος διείσδυσης της θεραπευτικής ενέργειας τους, η αποστείρωση αυτή γίνεται σε μεγάλο βάθος.
  5. Λόγω της ισχυρής αναισθητικής - αναλγητικής δράσης των Laser, στις περισσότερες μικρές χειρουργικές επεμβάσεις με Laser, δεν υπάρχει καθόλου μετεγχειρητικός πόνος. Αλλά και στις μεγαλύτερες επεμβάσεις, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ μικρότερος και πολύ πιο σύντομης διάρκειας σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους.
  6. Επίσης, λόγω της ισχυρής αναπλαστικής δράσης των Laser, η φλεγμονή και το οίδημα μετά την επέμβαση είναι πολύ μικρά και εξαφανίζονται σχεδόν άμεσα. Έτσι το υψηλότερο επίπεδο άνεσης του ασθενή διατηρείται και μετά την επέμβαση με το Laser.
  7. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο η επούλωση του μετεγχειρητικού τραύματος γίνεται πολύ πιο γρήγορα στις επεμβάσεις με Laser και συνήθως προηγείται κατά τουλάχιστον 5 ημέρες σε σχέση με τα συνηθισμένα χειρουργικά εργαλεία.
  8. Τέλος, λόγω και πάλι της ισχυρής τους αναπλαστικής δράσης, τα Laser δίνουν μια δυνατή ώθηση στην οστική ανάπλαση, οδηγώντας σε ταχύτερη, μεγαλύτερη και καλύτερης ποιότητας επαναδημιουργία οστού στην περιοχή της επέμβασης.
  9. Ειδικά μάλιστα στην περίπτωση μεγαλύτερων χειρουργικών επεμβάσεων, τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωση.
Custom Weight: 
37