Οδοντιατρείο κλινικών εφαρμογών Laser

Γιατί είναι καλύτερα τα σφραγίσματα με Laser;

Οι λόγοι για τους οποίους τα σφραγίσματα με Laser είναι καλύτερα από τα σφραγίσματα με τροχό είναι πολλοί. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι παρακάτω:

  1. Η παρασκευή της κοιλότητας του σφραγίσματος με το Laser γίνεται χωρίς πόνο.
  2. Λόγω της έλλειψης πόνου δεν χρειάζεται αναισθησία. Έτσι αποφεύγονται και οι βελόνες, καθώς και το ενοχλητικό μούδιασμα της αναισθησίας.
  3. Ο ασθενής αισθάνεται πολύ πιο άνετα κατά την παρασκευή της κοιλότητας του σφραγίσματος με το Laser, καθώς εκτός από τον πόνο, απουσιάζουν και ο ενοχλητικός ήχος και οι κραδασμοί του τροχού.
  4. Η ταχύτητα παρασκευής της κοιλότητας με τα σύγχρονα Laser είναι από εφάμιλλη έως και 1,6 φορές μεγαλύτερη για κάποια Laser από αυτήν του τροχού.
  5. Τα Laser έχουν τη δυνατότητα επιλεκτικής αφαίρεσης μόνο της τερηδόνας, αφήνοντας ανέπαφους τους υγιείς ιστούς του δοντιού και η τελική κοιλότητα του σφραγίσματος είναι κατά πολύ μικρότερη από ότι με τον τροχό.
  6. Η κοιλότητα που παρασκευάζεται με Laser είναι στείρα μικροβίων, λόγω της ιδιότητας αποστείρωσης του Laser. Έτσι δεν ευνοείται η ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας κάτω από το σφράγισμα, κάτι που είναι σχετικά συχνό στα παραδοσιακά σφραγίσματα με τροχό.
  7. Επίσης η κοιλότητα που παρασκευάζεται με Laser δεν έχει ρυπαρό επίχρισμα (smear layer) και γι’ αυτό δεν χρειάζεται επεξεργασία με χημικά, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της άνεσης του ασθενή. Αντίθετα στην κοιλότητα που παρασκευάζεται με τροχό, είναι απαραίτητη η χρήση χημικών για την απομάκρυνση του ρυπαρού επιχρίσματος, διαφορετικά δεν γίνεται καλή συγκόλληση του σφραγίσματος και ευνοείται η εμφάνιση περιεμφρακτικού χώρου και η δημιουργία δευτερογενούς τερηδόνας.
  8. Λόγω της αυξημένης αδροποιητικής ιδιότητας των Laser (laser etching), έχουμε και αυξημένη μηχανική συγκράτηση του σφραγίσματος που ενισχύει σημαντικά τη χημική συγκόλληση του μέσα στην κοιλότητα του δοντιού μετά από τη συνηθισμένη χημική αδροποίηση με οξύ (acid etching). Έτσι τα σφραγίσματα με Laser, παρόλο που είναι πιο μικρά, είναι πολύ πιο ανθεκτικά από ότι τα σφραγίσματα με τροχό.
  9. Και φυσικά λόγω του μικρότερου μεγέθους τους και του ακανόνιστου σχήματος, τα σφραγίσματα με Laser είναι υψηλής αισθητικής.
  10. Τέλος, σε περίπτωση που η τερηδόνα φτάνει μέχρι το νεύρο του δοντιού και υπάρχει αποκάλυψη και μικροτραυματισμός του πολφού, ενώ στις παρασκευές κοιλοτήτων με τροχό τις περισσότερες φορές το δόντι χρειάζεται απονεύρωση (είτε άμεσα, είτε στο μέλλον) λόγω μόλυνσης ή φλεγμονής του πολφού, με το Laser μπορούμε να αποστειρώσουμε και να επουλώσουμε τον μικροτραυματισμό του πολφού (δημιουργώντας μια κρούστα από επάνω του) και στις περισσότερες περιπτώσεις να αποφύγουμε την απονεύρωση για πάντα.
Custom Weight: 
12